Miljøarbeid

Bergen lufthavn Flesland har som mål å være bærekraftig innen 2035.

Bergen lufthavn Flesland har som mål å være bærekraftig innen 2035. Det krever at vi tenker bærekraft og miljø i alt vi gjør.

Klimagassregnskap

Flesland ble i juni 2014 godkjent for nivå 2, i flyplassenes internasjonale klimasertifiseringsordning Airport CarbonAccreditation (ACA).

ACA er for oss et viktig og nyttig rammeverk i vårt arbeid for reduksjon av CO2- utslipp. Det første trinnet var å ta frem et regnskap for klimagassutslipp for driften av lufthavnen. Dette gir oss et godt grunnlag for å synligjøre dagens utslipp og for å komme videre mot ytterligere reduksjon av klimagassutslipp.

 

Bygg for fremtiden

Bygningene vi bygger i dag skal vi leve med og drifte i mange år fremover. Derfor har vi miljøfokus i alle våre utbyggingsprosjekter. For å sikre en god miljøprestasjon i hele prosessen fra prosjektering til ferdig bygg og drift, er det satt krav om miljøfokus i byggefasen og et energiforbruk som er 20% lavere enn om vi hadde bygget i henhold til gjeldende teknisk forskrift (TEK 10). Det er også laget et klimagassregnskap for T3 som ivaretar hele byggeprosessen og som viser på  utslippet under hele byggets livsløp.

Også i eksisterende bygg har vi høyt fokus på å redusere vårt energiforbruk. Vi har hatt et pågående ENØK-prosjekt siden 2011 der forbruk av energi er effektivisert.

 

Samkjøring

Bergen lufthavn har siden 2010 vært deltaker i Bergenspiloten for samkjøring. Prosjektet med ni bedrifter fra start, har resultert i at det er mulig å bruke smarttelefon til å finne kolleger man kan samkjøre med til og fra lufthavnen. 

 

Kollektivandel

Kollektivandelen ved flyplassen er den tredje høyeste i Norge med 33 prosent. Målet er å komme opp i 40 prosent i 2020. Bybanen er sentral for å nå dette målet.

 

 

Spørsmål om miljø?
Peter Holmkvist
Fagansansvarlig ytre miljø +47 670 31119