ID-kort

Trenger du adgangsbevis til en eller flere av Avinors lufthavner?

Her kan du søke om ID-kort og Multisite/Crew-kort til Avinors lufthavner dersom du har tjenstlig behov for adgang og oppfyller vilkår som gjelder for hvert enkelt bevis. Ved noen av Avinors lufthavner kan du også søke om besøkskort og innkjøringsbevis.

Ved søknad om lokalt ID-kort eller Multisite/Crew-kort må følgende være på plass før ID-kortet kan utstedes:

  1. Søknad må sendes inn via riktig søknadsskjema på denne siden. Deretter blir søknaden validert av en godkjent kortbestiller hos din oppdragsgiver før den sendes til ID-kontoret.

  2. Dersom du søker om tilgang til sikkerhetsbegrenset område (Security) må du ha godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet. Inkludert i bakgrunnssjekken vil det foretas en vurdering av en uttømmende politiattest og en akkreditering. Du kan søke om, samt se status på din bakgrunnssjekk på Luftfartstilsynets nettsider.

  3. Du må ha gjennomført obligatoriske kurs. Bruk gjerne vår kurskravskalkulator som du finner lengre ned på denne siden for å se hvilke kurs du må ha gjennomført.

Ved søknad om innkjøringsbevis eller besøkskort blir søknaden sendt til en godkjent kortbestiller hos din oppdragsgiver, før den blir sendt til ID-kontoret.

Ved behov for assistanse, vennligst kontakt ID-kontoret eller kortbestiller. Eventuelt avslag på søknaden varsles via oppdragsgiver.

Kurs
Kursadministrator
Telefon 64 82 15 00
Om du er ansatt i Avinor kan du selv finne kursene i kurskatalogen i Læringsportalen. Assistanse: kurssenteret@avinor.no
Bakgrunnssjekk
Luftfartstilsynet Vandelskontoret
Telefon 75 58 50 00
PostadressePostboks 243 
8001 BODØ