Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Sist oppdatert 6. april kl. 10:00.

Det er fremdeles noe innenrikstrafikk ved Avinors lufthavner, og vi ber alle reisende om å forholde seg til informasjon fra flyselskapet sitt. Offshore helikoptertrafikk går som normalt og alt av cargofrakt avvikles som normalt. 

Fra og med mandag 16. mars kl. 08:00 ble grensen stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse i NorgeLes mer på Regjeringen.no. Det er noen unntak:

  • EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt eller arbeider i Norge
  • EØS-borgere som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem
  • Utlendinger som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge

Alle som ankommer Norge skal i karantene 

Helsedirektoratet har fattet vedtak om at alle som ankommer Norge skal settes i karantene. Dersom man ikke lander på sin endelige destinasjon i Norge, vil det aksepteres videre flygning til endelig destinasjon for karantene der.  

Informasjon om transfer 

  • Kommer du fra utlandet og skal reise videre innenlands eller til utlandet samme dag blir dette håndtert av den reisende selv. 
  • Kommer du fra utlandet og skal reise videre innenlands neste dag, må du bo på hotell som bestilles selv.
  • Kommer du fra utlandet og skal videre til utlandet neste dag? Politiet jobber med å implementere det nye regelverket og justeringer av dette som har kommet i etterkant. Følg med på disse sidene for å få oppdatering på hva som gjelder, og ta kontakt med politiet dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt.

Har stengt ni kortbaneflyplasser 

Avinor har stengt ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars 2020. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt. Les mer her

Assistanse
Har du nedsatt funksjonsevne og behov for assistanse? Under assistansen vil du være i nær kontakt med assistansepersonellet. Les mer her om hvordan du bør forberede deg før reisen, og hvordan vi forbereder oss for å hindre spredning av smitte.

Spisesteder og butikker i terminalene 

Flere av spisestedene og butikkene holder fremdeles åpent. Velg flyplass og gå inn på lenken i toppbanneret for å se hvilke.

I løpende dialog med helsemyndigheter 

Det er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger. Vår informasjon er alltid basert på den siste informasjonen fra Folkehelseinstituttet. 

Avinor er i løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter for å sikre et korrekt situasjonsbilde og tilpasset reaksjonsmønster på våre flyplasser. Avinor har gjennomført tiltak knyttet til informasjonsformidling om smittevern, håndvask og renhold. Videre har Avinor etter anbefaling fra helsemyndigheter økt renholdsfrekvensen og satt ut hånddesinfeksjon (der man har dette tilgjengelig) på utsatte steder ved enkelte flyplasser. 

Regjeringen og landets øverste helsemyndigheter har også innført egne restriksjoner og en del tiltak for reisende ved Oslo lufthavnDette for å hindre smitte av koronaviruset og oppdage syke så tidlig som mulig.  

Har du spørsmål? 

Vi ber deg om å lese Helsedirektoratet sine reiseråd her før du eventuelt tar kontakt med Avinor.