Teknologitjenester

Avinor Flysikring drifter teknisk utstyr for flynavigasjon og overvåking av luftrom.Tjenesten leveres til 52 lufthavner i Norge. Forsvaret, oljeselskaper og andre flysikringsselskap i Norden er også kunder.

Innen teknologitjenester tilbyr vi:

  • Air Traffic Service (ATS) systems
  • Communication (COM) Systems
  • Navigation (NAV) Systems
  • Surveillance (SUR) Systems
  • Aeronautical Information Services Systems (AIS-system)
  • Meteorological (MET) Systems
  • Infrastruktur og støttesystemer
  • Kontrollflytjenester (gjennom underleverandør)
  • Drift av ikt-/lufthavnsystemer