Om Avinor flysikring

Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Vi er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet, med over tusen ansatte og en omsetning på om lag to milliarder kroner. De viktigste kundene er flyselskaper og lufthavner. 

Slik er vi organisert

Avinor Flysikring er ISO 9001-sertifisert.

ISO og DNV logo