Rike håndverkstradisjoner

Sardinia har rike kunsthåndverkstradisjoner, med keramikk som den fremste spesialiteten.

Tradisjonene for produksjonen av hverdagskeramikk går langt tilbake i tid. Det første nedskrevne beviset på keramisk kunst på Sardinia er fra 1692, da keramikerne i Oristano dannet sitt første laug.

Gjennom lauget ble de originale motivene og formene nedfestet og godt dokumentert. En rekke av motivene er fremdeles i produksjon i dag, og mange av dem har dannet utgangspunktet for dagens kunst.

Den keramikken du kan kjøpe med deg hjem, tar derfor igjen former og motiver fra det syttende århundre. Spesielt kjent er fuglemotivene man finner i keramikken fra Loddo i byen Dorgali ved østkysten. 

Les mer om keramikk fra Sardinia.