for våre naboer

This page is only available in Norwegian
Her i Fagerlia skal den nye flyplassen ligge.

På denne siden vil du finne nabomeldinger og annen relevant informasjon til deg som bor eller driver næringsvirksomhet i området rundt den nye lufthavnen i Mo i Rana.

Nabomeldinger

Her vil det legges ut relevant info til deg som nabo. 

Støy under byggefasen

Som del av de pågående arbeidene vil det bli utført en god del sprengning.

Dersom du ønsker å få bli forhåndsvarslet om sprengning, er det mulig å få beskjed om dette via SMS. Da vil du få en tekstmelding før hver salve.

Slik melder du deg på sprengingsvarsel:
For å få SMS-varsel når det skal sprenges kan du sende en melding til Bergsprengningsleder Ronny Frammarsvik hos Nitrex (UE til 356 - P.K.Strøm). Telefon 952 75 790. Oppgi navn og telefonnummer i meldingen. Da vil du motta et varsel i forkant av sprengning. (Gjelder for entreprise 356 Anleggsveier).

Du kan også melde deg på sprengingsvarsling for utslippsledning. Påmelding via anleggsleder for T. Løkke, K190355, Dag Hjalmar Aaknes, tlf. 911 83 442. (Gjelder entreprise 355 Utslippsledning).

Støygrenser 
Under utbyggingen følger vi krav til utslippstillatelse etter forurensingsloven gitt av Statsforvalteren i Nordland.   

Støyet skal ikke overskride grenseverdiene gitt i denne tabellen:  

Bygningstype 

Støykrav på dag 

Støykrav på kveld  

Støykrav på natt 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner  

60 dB 

55 dB 

45 dB  

Skkole, barnehage 

55 dB i brukstid 

*Støykrav på dag gjelder tidsrommet 07:00-19:00. 

* Støykrav på kveld gjelder tidsrommet 19:00-23:00, inkludert søndag og helligdager 07:00-23:00.  

* Støykrav på natt gjelder tidsrommet 23:00-07:00.  

Avvik 
Grenseverdiene for støybelastning kan fravikes i kortere perioder. Det tillates ikke avvik fra grenseverdiene på natt eller helger og helligdager.  

Støy under drift

Det ble laget en utredning på støy under drift på et tidlig stadium i utviklingen av flyplassen i 2008. Dette dokumentet er et åpent SINTEF-dokument som du kan laste ned her:  

Dokumentet er fremdeles gjeldende, men vil bli oppdatert dersom det gjennom prosjekteringsfasen og planlegging av kommende trafikk ved flyplassen endrer seg vesentlig i forhold til dette.

Kontaktinfo

Send oss en e-post med din hendvendelse, så svarer vi deg i løpet av en til tre dager. 

nylufthavn.moirana@avinor.no