hvorfor ny flyplass?

This page is only available in Norwegian
Slik kan den nye flyplassen bli seende ut. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.

På denne siden vil du finne fakta og historikk og om den nye flyplassen i Mo i Rana.

Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å ta ansvaret for å bygge en ny flyplass i Mo i Rana. Flyplassen skal gi et godt og styrket samferdselstilbud til storsamfunnet på Helgeland, og skape et løft for næringslivet i regionen.

Under hele utbyggingsperioden skal Avinor jobbe med både Rana kommune, Polarsirkelen lufthavnutvikling AS (PLU), lokalsamfunnet og entreprenørene om å utvikle en effektiv, moderne og fremtidsrettet lufthavn.

Den nye flyplassen i Mo i Rana vil bety mye for industri, reiseliv og bolyst.  Nye Mo i Rana lufthavn Fagerlia skal erstatte flyplassen på Røssvoll, en mil utenfor Mo i Rana. 

Historikk og bakgrunn 
I 2014 fikk Avinor i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utarbeide et forprosjekt med tilhørende konsesjonssøknad. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2015. 

I 2020 ga Samferdselsdepartementet Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av flyplassen. Dette innbar blant annet å forhandle frem avtale om lokal finansiering, å oppdatere eget forprosjekt fra 2015 og vurdere relevante deler av Polarsirkelen lufthavnutvikling AS (PLU) forarbeid herunder konkurransegrunnlag og gjennomførte anbudsprosess. 

Prosjektet har gjennomgått en ekstern kvalitetssikring (KS2) innenfor ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.  

Den 23. juni 2022 godkjente ESA at Avinor kan finansiere den nye flyplassen med støtte fra staten og Rana kommune. Dermed kunne Avinor tildele de første kontraktene for byggingen av den nye lufthavnen.   

Byggingen startet 6. september 2022, og det er PK Strøm som har fått tildelt oppdraget med anleggsveiene, mens Tore Løkke har kontrakt på ledningnettet. Begge enterprisene forventes ferdigstilt etter sommeren 2023.  Avinor og AF Gruppen signerte samspillskontrakt for hovedenterprisen den 15. september 2022. 

Avinor er nå i en optimaliseringsfase med AF Gruppen, hvor endelig kontrakt for samspillsenteprisen skal landes. I midten av april 2023, skrev imidlertid Avinor og AF Gruppen under en delkontrakt, som sikrer arbeid sommersesongen 2023. 

Finansiering 
Byggingen av den nye flyplassen har en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner i 2020-kroner.  

I 2021 ble det klart at staten vil bidra med 2,7 milliarder til prosjektet. Forutsetningen var et spleiselag mellom stat, kommune og lokalt næringsliv. 

Kommunen bidrar med 450 millioner, mens lokalt næringsliv og private givere bidrar med 150 millioner kroner. 

Slik vil lufthavnen bli   
Avinor tar sikte på å planlegge, bygge og sette i drift en ny fremtidsrettet og miljøtilpasset lufthavn i henhold til gjeldende og fremtidige miljøkrav og standarder. Vårt mål er at Rana-samfunnet skal bli stolte av den nye flyplassen sin.  

På den nye flyplassen vil det bygges et parkeringsareal med kapasitet til ca. 450 biler. Det vil bli tilrettelagt for buss og drosjer og det vil bli lagt inn ladestasjoner for el-bil. Det legges opp til fjernstyrte tårn (RVT) og det vil bli satellittbaserte navigasjonsløsninger.