Bli med inn

This page is only available in Norwegian
Her på Fagerlia skal den nye flyplassen ligge.

Bli med inn på byggeplassen, og se illustrasjoner av den ferdige flyplassen!

-------------------------------------------------------------

Rundtur på anlegget 16. mai 2023. Anleggsveiene og de permanente veiene begynner virkelig å ta form, og flere av AF Gruppens maskiner har kommet på plass. Deres arbeider får oppstart i slutten av mai. 

--------------------------------------------------

Universitetsstudenter på besøk i Fagerlia: Utrolig viktig at vi kommer oss bort fra skolebenken

Studentene på bygg- og anleggsfag på Campus Helgeland synes det var svært spennende å få oppleve den kommende flyplassen på nært hold.

Byggingen av Ny lufthavn Mo i Rana er i full gang i Fagerlia, og Avinor tok denne uka imot studentene på bygg- og anleggsfag ved Universitetet i Tromsøs avdeling i Mo i Rana.

Studentene fikk en presentasjon av fremdriften i byggearbeidene i Samspillsriggen, før de sammen med byggeleder i Avinor, Trond Erling Vindenes, og prosjektleder i PK Strøm, Vidar Larsen, var med ut på befaring i selve anlegget.

– Være eller ikke være

Morten Fordelsen og Hugo Kvitnes var meget fornøyd med opplegget.

­– Det er utrolig viktig for oss at vi kommer bort fra skolebenken, og få se hva som skjer ute på anlegg. Både jeg og Morten er jo gamle anleggsslusker med systemfeil, som er under ombygging, spøker Hugo.

Han har bakgrunn fra Rana Gruber, mens Morten har jobbet i flere bedrifter. De setter stor pris på at det finnes muligheter til å ta etterutdanning og omskolering i Rana.

– For meg er dette et være eller ikke være i arbeidslivet. Grunnet belastningsskader har jeg vært ute i en periode, men takket være Y-veien, kan jeg nå ta en bachelor, og få jobb som formann på denne typen anlegg. Vi setter stor pris på at Avinor og PK Strøm tar imot oss, slik at vi får se hvordan det jobbes her, sier Hugo.

Vil tilbake flere ganger

Faglærer ved UiT, Tor Kildal, er klare på at de gjerne kommer tilbake til anleggsområdet for den kommende lufthavnen.

– Det er et stort prosjekt, som er svært relevant for vårt studium. Det er interessant både å få se og høre hvordan det jobbes her. Vi må absolutt få komme tilbake, helst minst en gang i året, slik at vi får med oss fremdriften.

– Vi er opptatt av å komme oss ut, og dette er langt fra den første befaringen vi har vært på i området. Det er likevel uten tvil det anlegget vi har vært på med størst interesse knyttet til seg.

-------------------------------------------------------------

Lufthavnsjef på Røros inn i mottaksprosjektet i Rana

Gudbrand Rognes (47) ser frem til å bidra på det omfattende prosjektet.

Etter at det ble klart at lufthavnen i Røros skulle gå over til Remote Towers, har den operative kapasiteten til lufthavnsjef Gudbrand Rognes blitt frigitt. Dette skal han nå bruke til å bidra med sin allsidige kunnskap inn i mottaksprosjektet for Ny lufthavn Mo i Rana (ENMR).

Rognes har jobbet i Avinor hele sin yrkesaktive karriere, og startet allerede da det ennå het Luftfartsverket, i 1996. Han har blant annet jobbet som flygeleder, sjefflygeleder og operativ leder AFIS, og har vært lufthavnsjef siden 2015. Sin første lederstilling fikk han i 2001.

­– Det lå i kortene at jeg skulle være med inn å bidra i prosjekt, da Røros gikk over til Remote Towers, og jeg er glad for å få jobbe med noe så spennende og interessant som ny lufthavn i Mo i Rana. Det er sjelden det bygges helt nye flyplasser i Avinor, så dette er uten tvil historisk, sier Rognes.

– Jeg ser frem til å jobbe i flere roller og virksomheter, og tror det kan være sunt å gjøre noe nytt. Jeg håper å ha plukket opp mye både i min yrkeskarriere og i mitt sivile liv, som vil være relevant for prosjektet, fortsetter han.

Rognes er tydelig på at de ansatte på Røros lufthavn fortsatt vil bli ivaretatt på samme måte som i dag.

– Jeg synes vi har dyktige og ansvarsbevisste folk på Røros lufthavn, og de vil uten tvil løse dette på en forbilledlig måte. Jeg skal fortsatt være like til stede og tilgjengelig for dem, selv om noe av arbeidstiden min vil bli tilbrakt andre steder, sier Gudbrand Rognes.

--------------------------------------

De store utbyggingsprosjektene har inngått viktig samarbeidsavtale med politi og kommune 

DSC_0269 (2).JPG

– Det er supert at vi har gått sammen om denne avtalen 

Avinor, Freyr Battery, Mo industripark, Rana utvikling og Ranaregionen næringsforening inngått en samarbeidsavtale med Rana kommune, Rana politistasjon, A-krimsenteret i Nordland og næringslivskontakten i Nordland politidistrikt i forbindelse med de store utbyggingsprosjektene i Rana.  

Hensikten er å forebygge sosial dumping og arbeidskriminalitet. Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere 

– Jeg er glad vi har fått på plass denne avtalen. Med den veksten og utviklingen som skjer i Rana de nærmeste årene, er det viktig at både myndigheter, utbyggere og fagbevegelse opptrer koordinert samme, slik at vi får gjennomført anlegg og investeringer på en best mulig måte, sier ordfører Geir Waage.  

Samarbeidsavtalen som nå er undertegnet skal sikre et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv der man unngår sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning mellom virksomhetene.  Avtalen skal utvikle samarbeidet mellom partene, og bedre ressursutnyttelsen og kvaliteten i partenes oppgaveløsning når det gjelder forebygging av arbeidslivskriminalitet.  

 Freyr og Avinor har også ansatt en LO-koordinator, Børge Torgeirsen, som jobber 50 prosent på hvert av de to prosjektene.  

– Det er tillitsvekkende og bra at Freyr og Avinor har ansatt en LO-koordinator i prosjektene, sier Waage.  

 Rana kommune står som kjent overfor flere store utbyggingsprosjekt, som blant annet innebærer en betydelig økning av byens innbyggerantall. Freyr Battery åpnet nylig pilotfabrikken og har påbegynt sin gigafabrikk, Avinor bygger en ny hovedflyplass, og Mo Industripark står overfor flere store utbyggingsprosjekt. Rana kommune har videre estimert og planlagt for at det er behov for å bygge flere tusen nye boliger i Mo i Rana i årene som kommer.  

 Partene i samarbeidsavtalen skal benytte faste kontaktpunkter. Kontaktpunktene skal ha jevnlig kontakt, og skal ha ansvaret for at samarbeid og informasjonsutveksling mellom partene fungerer etter formålet. Dette vil blant annet skje gjennom faste samarbeidsmøter på ulike arenaer.  

– Det er supert at vi har gått sammen om denne avtalen, som vil sikre like konkurransevilkår i arbeidslivet, og videre bidra til at de som er ansatt på prosjektene kan jobbe trygt, sier næringslivskontakt i Nordland politidistrikt, Håvard Fjærli.  

 Jeg synes det er flott at alle partene har stilt opp, og er enige om at dette er viktig å jobbe for. Jeg tror at vi sammen vil forebygge arbeidskriminalitet og sosial dumping svært godt, og ikke minst sende et klart signal om at vi ønsker et seriøst arbeidsliv, sier Håvard Fjærli. 

  ______________________________________________

 

Har gått fra enkeltmannsforetak til 60 ansatte og flyplasskontrakt til 113 millioner

På nye Mo i Rana lufthavn (ENMR) er det PK Strøm fra Rognan som er hovedentreprenør på kontrakt 356 – anleggsveier. Firmaet ble etablert som enkeltmannsforetak, men gikk over til AS i 2004. I dag har PK Strøm rundt 60 ansatte. Rundt halvparten av disse er nå opptatt med flyplassprosjektet, og i tillegg kommer arbeidskraft de har leid inn, blant annet fra sprengingsfirmaet Nitrex.  

– Det er artig å få bidra til å bygge et stort samfunnsprosjekt som flyplassen, sier prosjektleder i PK Strøm, Vidar Larsen.  

Han er utdannet ingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har vært ansatt i PK Strøm siden 2014.  

– Egentlig er det helt tilfeldig, for jeg hadde allerede takket ja til en jobb i et Bodø-firma. Så ringte Pål Kenneth Strøm meg, og sa «Jeg hører du har blitt ingeniør? Vil du ikke jobbe for oss?» For meg ble det helt naturlig å takke ja til et firma som lå 400 meter unna heimhusan, fremfor å skulle flytte til Bodø, sier Vidar.

Kontrakten er på 113 millioner, mot PK Strøms hittil største kontrakt på 75 millioner. Vidar er klar på at jobben med å legge opp det nye veiene til flyplassen er komplekst.  

– Det er nye utfordringer i forhold til hva vi er vant til, men det er ikke noe uhåndterbart. Det er mer spennende. Så langt har det gått veldig bra. Vi har gode folk med oss, sier Vidar. 

Til sammen er det 40 mann som jobber med veinettet, fordelt på to skift. Arbeidstid er fra 07.00 til 19.30 inkludert matpauser, og arbeidsstokken jobber ei uke på og ei uke av. Mens de er i Rana overnatter de i en rigg de har lånt av Momek, men holder nå på å sette opp sin egen rigg ved E12, ikke langt fra anleggsområdet.  

– Vi trives veldig godt i Rana, og med jobben vi gjør på flyplassen. Det er et avbrekk fra de typiske jobbene vi gjør, med for eksempel VA-anlegg, med mange små detaljer. PK Strøm har også god kompetanse på vei, men dette er i større skala, og med større maskiner.  

Veiene PK Strøm bygger har foreløpig navnene 20.000, 21.000 og 22.000, og møtes i ei stor rundkjøring inne på det nåværende anleggsområdet. Vei 20.000 er ankomst fra E12, mens vei 22.000 er den nye kommunale veien. Vei 21.000 går opp til det nye terminalbygget. Anlegget skal overleveres til prosjektet 15. september i år. 

– Foreløpig ligger vi godt i rute, men det er ei konstant evaluering for å sikre at vi er on time, sier Vidar. 

I alt er åtte gravere, seks dumpere, to dosere, en hjullaster, to valser og fire borerigger i sving for å få på plass veinettet på cirka seks kilometer. I tillegg kommer 4,5 kilometer foreløpige veier.  

– Vi har stor glede av å jobbe på dette prosjektet, og ser frem til å overlevere et flott anlegg rett etter skolestart, sier Vidar Larsen.  

______________________________________________________________________________________________________

Den 11. januar hadde Avinor hovedvernerunde med fokus på Samspillriggen. SHA-koordinator, Anne Rindahl Karlsen, kunne konstatere at alt er på stell i den nye riggen, som skal overtas av prosjektet den 15. februar i år.

I Samspillsriggen blir det 41 kontorplasser, og 32 mennesker ansatt og innleid av Avinor skal ha sin arbeidsplass her. 

UCO er hovedentreprenør for Samspillsriggen. Avdelingsleder Bernt-Stian Berntsen og driftsdirektør Kjell-Ove Sumstad var med på hovedvernerunden. 

enmr11015.jpg

SHA-koordinator Anne Rindahl Karlsen, sammen med verneombud for PK Strøm, Steinar Myhre i trappa. Samspillsriggen har universell utforming, med heis mellom etasjene. 

enmr11013.jpg

Fra vei 20.000 fra E12 til rundkjøringen, som etter planen skal stå ferdig 1. mars i år. 

enmr11012.jpg

Fra vei 22.000, hvor det tas ut 36.000 kubikk i skjæringen. 

enmr11011.jpg

PK Strøm har klargjort til sprenging på vei 22.000.

________________________________________________________________

Den 20. desember hadde Avinor årets siste befaring på tomta. PK Strøm som har kontrakten for anleggsveiene er i god gang med hovedfartsåren inn til den nye flyplassen. Ved E12 har også prosjektets nye samarbeidsrigg kommet på plass. 

Med på befaringen var byggeleder Trond Erling Vindenes, prosjektkoordinator Flemming Berthelsen og SHA/KU-koordinator Anne Rindahl Karlsen. 

Vi tar juleferie fra 22. desember til 2. januar, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Anne Rindahl Karlsen, Flemming Berthelsen og Trond Erling Vindenes på befaring den 20. desember.

Anne Rindahl Karlsen, Flemming Berthelsen og Trond Erling Vindenes på befaring den 20. desember.

Fra rundkjøringen i det nye anlegget.

Fra rundkjøringen i det nye anlegget.

Skjæring fra rundkjøring og opp linje 21.000.

Skjæring fra rundkjøring og opp vei 21.000, som skal gå til terminalbygget.

Ny ankomst fra E12.

Ny ankomst fra E12.

Oversikt over området. Her ser du linje 20.000 fra E12 opp til rundkjøringen, samt linje 21.000 og linje 22.000 opp til flyplassen.

Oversikt over området. Her ser du vei 20.000 fra E12 opp til rundkjøringen, samt vei 21.000 og vei 22.000.

Den nye samarbeidsriggen til Avinor, Sweco og AF-gruppen ved E12.

Den nye samarbeidsriggen til Avinor, Sweco og AF-gruppen ved E12.

__________________________________________________________________

Oppstart i september 2022

I september 2022 startet anleggsarbeidene på tomta på Fagerlia, og mandag 26. september gikk den første salven av. Her kan du se bilder fra den første måneden med arbeider på tomta. 

Her ser du ladden som fremdeles siver ut nederst av salven.

Befaring av området.  

Riggområdet sett fra E12.

Sidetak sett mot Øst. Her ser du Granheiveien i bakgrunn. 

Det er AF Gruppen som har fått totalentreprisen og skal bygge den nye flyplassen. Her er de på befaring. 

__________________________________________________________________

Slik kan det bli 

Her ser du hvordan resultatet kan bli. Illutrasjonene er utviklet av Nordic - Office of Architecture for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS.

Slik kan faseden ved ankomst bli seende ut. 

En splitter ny og morderne ankomsthall.

Flyplassen sett fra flyside.

Et lyst og åpent område i terminalen.