Til og fra flyplassen

This page is only available in Norwegian
Flytoget til Oslo lufthavn. Foto: CAF

Transport til og fra flyplassene


Tilbringertjenestene, det vil si alle transportsystemer som frakter mennesker til og fra lufthavnene, er i hovedsak styrt av transportselskaper og myndigheter og kan i liten grad påvirkes av Avinor. Avinor ønsker å være en pådriver og tilrettelegger for at mest mulig av transporten skal skje med kollektive transportmidler. Dette forvaltes blant annet gjennom infrastruktur for kollektivtrafikk (bussoppstillingsplasser og atkomst til togstasjoner) og informasjonstjenester.

Flere av Avinors lufthavner har svært høy kollektivandel sammenlignet med resten av Europa, men tilbringertjenestene er fremdeles sterkt dominert av personbiltrafikk på mange av lufthavnene. De fire største lufthavnene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) har som mål å øke sine kollektivandeler i perioden fram mot 2020, i samarbeid med ansvarlige parter.