Effektive flygninger

This page is only available in Norwegian

Effektivisering i luftrommet samt optimalisering av inn- og utflygninger er viktige tiltak, hvor Avinor har betydelig påvirkningsmulighet. Forbedret navigasjonsteknologi gir muligheter for mer nøyaktige og fleksible inn- og utflygningsprosedyrer.

I 2022 kåret Eurocontrol, Europas fellesorgan for flykontroll, Oslo lufthavn til den beste flyplassen i Europa på mer klimavennlige landinger, gjennom bruk av kurvede innflygninger. 

Disse innflygningene, på engelsk kalt Continous Descent Operations (CDO), innebærer at flyene kan fly «på tomgang» og nærmest glidefly inn til flyplassen uten å måtte flate ut i høyder underveis. Dermed reduserer motorbruk, flyselskapene sparer drivstoff og kostnader, utslippene går ned og flyene støyer mindre. 

Les rapporten fra Eurocontrol her. 

Avinor jobber med å implementere kurvede innflygninger så mye som mulig, på alle flyplasser. Vi jobber også med å bruke uavbrutte avganger, på engelsk kalt Continous Climb Operations (CCO), som også reduserer motorbruk, utslipp og støy. 

Her kan du lese mer om CDO og CCO, og hva dette betyr for lurtfarten. 

I november 2015 ble Free Route Airspace innført. Dette er en ny luftromsorganisering i Norge, Finland, Latvia og Estland, som medfører at flyselskapene kan planlegge flygningene på optimal måte mellom lufthavner, uten å være avhengig av forhåndsdefinerte ruter. Resultatet er at flyene kan ha med seg mindre drivstoff, hvilket reduserer kostnader, vekt og klimagassutslipp.