Utslippstillatelser

This page is only available in Norwegian

Avinors utslippstillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no under Landbasert industri og Flyplasser. Ta kontakt med fagrådgiver for Vann og grunn ved spørsmål.