Samfunnsnytte

Luftfart er viktig for folk og næringsliv i Norge. Luftfarten har vært med på å legge til rette for en organisering av næringsaktivitet spredt over store avstander. Det er i dag vanskelig å tenke seg et Norge uten luftfart.

This page is only available in Norwegian

Under finner du rapporter med fakta om samfunnsnytte fra flere av Avinors lufthavner.