Ny lufthavn Bodø

NY LUFTHAVN BODØ

Ved etableringen av en ny lufthavn i Bodø er Avinor med på å legge til rette for et regionalt knutepunkt for landsdelen, som vil bidra til verdiskapning, næringsutvikling og bosetting.