Støtte til barn og unge 2017

Avinor støtter barn og unge i nabolaget som driver med idrett og kultur. Les om kriteriene og hvordan du søker.

This page is only available in Norwegian

Avinor ønsker å støtte barn og unge i nabolaget, som driver med idrett og kultur. Vi vet at det drives mye frivillig arbeid og at idretteorganisasjoner, lag og utøver sliter med å få pengene til å strekke til.  Vi vil derfor støtte enkeltutøvere eller grupper i flyplassens nabolag. 

Bergen lufthavn, Flesland har totalt 25.000,- til fordeling i 2017. Søknadene vurderes av en komité som vurderer ut fra relevans og antall søknader. Tildelingen blir gjort før 31.12. 2017

 

Send søknad på epost til bgo@avinor.no innen 18. desember. Skriv konkret hva dere søker om støtte til. 

Legg gjerne med en enkel videosnutt som viser barnene som spiller/trener/synger/utøver idretten. (Du kan bruke mobiltelefon).