Søk her

This page is only available in Norwegian

Send inn søknad her

Søknadsfristen er 15. februar 2020.

Studiestart: September 2020.

Tidsplan for opptaksprøvene

Alle som er kvalifisert, vil få innkalling til opptaksprøver. Vi starter opptaksprøvene i slutten av januar selv om ikke søknadsfristen går ut før 15. februar 2020.

Til hele opptaksprosessen må man beregne å sette av en dag til hver av de fire fasene.

Tidspunkt for opptaksprøvene

FASE 1

Uke 5: Mandag 27. januar - fredag 31. januar 2020.
Uke 9: Mandag 24. februar - fredag 28. februar 2020.
Uke 10: Mandag 2. mars - fredag 6. mars 2020.
Varighet fase 1: ca. 4 - 4,5 timer.

Foregår på Trondheim lufthavn, Værnes.

FASE 2

Uke 12: Mandag 16. mars - fredag 20. mars 2020.
Uke 13: Mandag 23. mars - fredag 27. mars 2020.
Varighet fase 2: ca. 4 - 5 timer.

Foregår på Trondheim lufthavn, Værnes.

FASE 3

Fase 3 (intervju) foregår i uke 16 og 17 i Oslo.

Varighet fase 3: ca. 3 timer

FASE 4

Fase 4 gjennomføres i uke 20 og foregår ved Flymedisinsk institutt (FMI) og ved hovedkontoret i Oslo.

Varighet fase 4: 1 til 2 dager

Opptaksprøver

De to første fasene av opptaksprøven består av databaserte tester.

Hvis du har deltatt tidligere og ikke bestått, vil du ikke få muligheten til å ta testene på nytt.

Testene måler om du har de nødvendige egenskapene for å kunne gjennomføre utdanningen og jobbe som flygeleder. Egenskaper man er særlig opptatt av er:

 • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet (evne til å håndtere flere oppgaver/informasjoner samtidig)
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Slik foregår opptaksprosessen

 • Fase 0: Kontroll av søknaden; at du oppfyller opptakskravene og har lastet opp vitnemål fra videregående skole i søknaden.
 • Fase 1: Innledende opptaksprøve. Det er ikke et krav at du må ha bred datakompetanse. Testene foregår på engelsk. Originalt vitnemål eller duplikat må fremskaffes og medbringes til opptaksprøvene for kontroll.
 • Fase 2: Består du fase 1, går du videre til fase 2 som varer i ca. 4 timer. Testene foregår på engelsk.
 • Fase 3: Passerer du fase 2, blir du innkalt til fase 3 som er intervju. Intervjuet foregår på norsk.
 • Fase 4: Helsesjekk og sikkerhetsklarering. Helsesjekk foregår ved Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern i Oslo. Eventuell test i engelsk arrangeres i tilknytning til helsesjekken. Prosessen for sikkerhetsklarering starter. Informasjonsmøte på hovedkontoret i Bjørvika.

Opptak av flygelederelever skjer etter en vurdering av resultatene fra opptaksprøvene og en individuell vurdering av søkernes kvalifikasjoner og egnethet.