Neste opptak

This page is only available in Norwegian

Neste søknadsperiode starter i november 2018.

Søknadsfristen er 15. februar 2019.

Studiestart: Høsten 2019.

Alle som er kvalifisert, vil få innkalling til opptaksprøver. Kvalifiserte søkere som søker før jul, vil bli innkalt til fase 1 i januar.

Søknadsskjema til Flygelederutdanningen vil bli publisert i november på denne siden, og under «ledige stillinger» på Avinors nettside.

Tidsplan for opptaksprøvene

Kommer!

Opptaksprøver

Opptaksprøvene er delt inn i fire faser. De to første fasene består av databaserte tester.

Hvis du har deltatt tidligere og ikke bestått, vil du ikke få muligheten til å ta testene på nytt.

Testene måler om du har de nødvendige egenskapene for å kunne gjennomføre utdanningen og jobbe som flygeleder. Egenskaper man er særlig opptatt av er:

 • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet (evne til å håndtere flere oppgaver/informasjoner samtidig)
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Slik foregår opptaksprosessen

 • Fase 0: Kontroll av søknaden; at du oppfyller opptakskravene og har lastet opp vitnemål fra videregående skole i søknaden.
 • Fase 1: Innledende opptaksprøver arrangeres på Trondheim lufthavn, Værnes. Testene i fase 1 tar 3-4 timer. Det er ikke et krav at du må ha bred datakompetanse. Testene foregår på engelsk. Originalt vitnemål må fremskaffes og medbringes til opptaksprøvene for kontroll.
 • Fase 2: Består du fase 1, går du videre til fase 2 som varer i ca. 4 timer. Testene foregår på engelsk. Sted: Trondheim lufthavn, Værnes.
 • Fase 3: Passerer du fase 2, blir du innkalt til fase 3 som er intervju.
 • Fase 4: Helsesjekk og sikkerhetsklarering. Helsesjekk foregår ved Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern i Oslo. I tilknytning til helsesjekk arrangeres TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language) ved UiO. Prosessen for sikkerhetsklarering starter

Opptak av flygelederelever skjer etter en vurdering av resultatene fra opptaksprøvene og en individuell vurdering av søkernes kvalifikasjoner og egnethet.