Neste opptak

This page is only available in Norwegian

På grunn av koronapandemien er opptaket for 2020 utsatt til våren 2021. For nye søkere planlegger vi et nytt opptak våren 2022.