Søk her

Søk flygelederutdanningen her

Søknadsfristen er 15. februar 2019.

Studiestart: Høsten 2019.

Alle som er kvalifisert, vil få innkalling til opptaksprøver. Kvalifiserte søkere som søker før jul, vil bli innkalt til fase 1 i januar.

Tidsplan for opptaksprøvene

Alle som oppfyller opptakskravene, får invitasjon til opptaksprøve fase 1.

Vi starter opptaksprøvene i slutten av januar selv om ikke søknadsfristen går ut før 15. februar 2019.

Til hele opptaksprosessen må man beregne å sette av en dag til hver av de fire fasene.

Fase 1 og 2 foregår på Trondheim lufthavn, Værnes, på følgende datoer:

Tidspunkt for opptaksprøvene

FASE 1

Uke 5: Mandag 28. januar - fredag 1. februar 2019.
Uke 9: Mandag 25. februar - fredag 1. mars 2019.
Uke 10: Mandag 4. - fredag 8. mars 2019.
Varighet fase 1: ca. 4 - 4,5 timer.

De som består fase 1, vil få invitasjon til fase 2.

FASE 2

Uke 12: Mandag 18. - fredag 22. mars 2019.
Uke 13: Mandag 25. - fredag 29. mars 2019.
Varighet fase 2: ca. 4 - 5 timer.

Fase 3 (intervju) foregår i uke 17 og 18, mens fase 4 foregår i uke 20 eller 21.

Fase 3 og 4 blir gjennomført i Oslo.

Varighet fase 3: ca. 3 timer

Varighet fase 4: 2 påfølgende dager

Opptaksprøver

Opptaksprøvene er delt inn i fire faser. De to første fasene består av databaserte tester.

Hvis du har deltatt tidligere og ikke bestått, vil du ikke få muligheten til å ta testene på nytt.

Testene måler om du har de nødvendige egenskapene for å kunne gjennomføre utdanningen og jobbe som flygeleder. Egenskaper man er særlig opptatt av er:

 • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet (evne til å håndtere flere oppgaver/informasjoner samtidig)
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Slik foregår opptaksprosessen

 • Fase 0: Kontroll av søknaden; at du oppfyller opptakskravene og har lastet opp vitnemål fra videregående skole i søknaden.
 • Fase 1: Innledende opptaksprøver arrangeres på Trondheim lufthavn, Værnes. Testene i fase 1 tar 3-4 timer. Det er ikke et krav at du må ha bred datakompetanse. Testene foregår på engelsk. Originalt vitnemål må fremskaffes og medbringes til opptaksprøvene for kontroll.
 • Fase 2: Består du fase 1, går du videre til fase 2 som varer i ca. 4 timer. Testene foregår på engelsk. Sted: Trondheim lufthavn, Værnes.
 • Fase 3: Passerer du fase 2, blir du innkalt til fase 3 som er intervju.
 • Fase 4: Helsesjekk og sikkerhetsklarering. Helsesjekk foregår ved Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern i Oslo. I tilknytning til helsesjekk arrangeres TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language) ved UiO. Prosessen for sikkerhetsklarering starter

Opptak av flygelederelever skjer etter en vurdering av resultatene fra opptaksprøvene og en individuell vurdering av søkernes kvalifikasjoner og egnethet.