Neste opptak

Neste søknadsperiode starter høsten 2018, og søknadsfristen er 15. februar 2019. Studiestart for neste opptak vil være høsten 2019.

Søknadsbehandlingen vil foregå fortløpende, og gjennomføringen av opptaksprøvende vil allerede starte opp i januar. 

Søknadsskjema til Flygelederutdanningen vil bli lagt inn på denne siden, og under «ledige stillinger» på Avinors nettside.