Neste opptak

Neste opptak blir våren 2023, med søknadsfrist 15. februar 2023. Lenke til søknadsskjema vil du finne på denne siden når vi åpner opp for å ta imot søknader (tidligst november 2022).