Neste opptak

På grunn av koronapandemien er opptaket for 2020 utsatt til våren 2021. For nye søkere planlegger vi et nytt opptak våren 2022.