RPAS

Informasjon om bruk av RPAS (droner) på eller i nærheten av lufthavner i Norge.

Informasjon om bruk av RPAS (droner) på eller i nærheten av lufthavner finnes på disse sidene:

Luftfartstilsynet

Lufthavner eid og drevet av Avinor AS

Sandefjord lufthavn, Torp (ENTO)

Ørland hovedflystasjon (ENOL)