Datapakker

Tilgjengeliggjøring av norske aeronautisk data (betalingstjeneste).

Norske aeronautiske datapakker til salgs.

Avinor har nå tilgjengeliggjort datapakker med norske aeronautiske data for salg. Datasettene kan kjøpes i følgende formater: AIXM 4.5, AIXM 5.1, Shape.

Følgende datapakker er tilgjengelige:

  • Norsk luftrom (TMA, CTA, CTR, TIZ, fareområder etc.)
  • ATS-ruter innenfor norsk luftrom (RNAV- og helikopter-ruter)
  • Navigasjonshjelpemidler (enroute og på lufthavner)
  • Spesielle punkter (5LNC tilknyttet ATS-rutes og/eller lufthavner, RNAV-punkter etc.)
  • ICAO 1:500 000 kart (.pdf eller GEOtiff)

Kjøper av datapakke(r) må signere en kontrakt med Avinor enten kjøpet gjelder en datapakke en gang eller et abonnement, eller om datapakken kun skal benyttes til eget formål eller om dataene skal gjenbrukes i et produkt som tilgjengeliggjøres/selges til en tredje part, se også AIP GEN 0. 1 avsnitt 5 om “copyright”.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til aim@avinor.no eller kart.og.kunngjoring@avinor.no