AIP-forside

På denne siden vil vi tilgjengeliggjøre forsiden eller "Cover Page" som beskriver innholdet i de enkelte AIP-rettelsene (AIP AIRAC AMDT) som Kunngjøringstjenesten gir ut hvert år.  "Cover Page" inneholder ikke de endrede kart- eller tekstsider, men kun en enkel beskrivelse av hvilke tabeller, kart og tekstsider som er endret. 

For å få tilgang til selve endringene må en gå til AIP Norge, hhv. gjeldende versjon (åpen tilgang) eller fremtidige versjoner (betalingsmur). 

AIP AIRAC AMDT

NummerPubliseringsdatoAIRAC-datoStatusFil
01/1821.12.201701.02.2018PublisertPDF
02/1815.02.201829.03.2018PublisertPDF
03/1815.03.201826.04.2018PublisertPDF
04/1810.05.201821.06.2018PublisertPDF
05/1802.08.201813.09.2018PublisertPDF
06/1827.09.201808.11.2018PublisertPDF
07/1825.10.201806.12.2018PublisertPDF
01/1920.12.201831.1.2019PublisertPDF
02/1914.2.201928.3.2019PublisertPDF
03/1911.4.201923.5.2019PublisertPDF
04/1909.05.201920.6.2019PublisertPDF
05/1906.06.201918.7.2019PublisertPDF
06/1929.08.201910.10.2019PublisertPDF
07/1926.09.201907.11.2019I produksjon 
08/1924.10.201905.12.2019I produksjon