ADQ

Krav til kvalitet på aeronautiske data publisert i AIP Norge.

ADQ, Aeronautical Data and Information Quality, er en EU-forordning som stiller krav til datakvalitet på luftfartsdata. Avinor er i et samarbeidsprosjekt med NATS for å anskaffe et nytt AIM-system som tilfredsstiller disse kravene. På grunn av parallellproduksjon med gammelt og nytt system, samt opplæring i det nye systemet, vil innførelsen av ADQ føre til redusert kapasitet hos Kart og Kunngjøring i innkjøringsfasen.

Alle dataleverandører skal ha en formell avtale med Avinor for å sikre kvalitet og sporbarhet på data. Informasjonseiere/bestillere vil bli brukere av det nye AIM-systemet, og vil få elektronisk opplæring i dette i forkant. Dersom det er spørsmål til ADQ-forordningen eller det nye AIM-systemet kan de stilles til aim@avinor.no

Kunngjøringstjenesten