Avinor Helikopter Manual - Gjeldende

Avinor Helikopter Manual (AHM) er en løsning for effektiv og sikker frembringing av operasjonal informajon for gjennomføring av operasjoner med helikopter innen norsk luftrom.

AHM inkluderer relevant informasjon og data fra AIP Norge og andre relevante kilder, eksempelvis koordineringsavtalen mellom Norge og Storbritania vedrørende "Operational Air Traffic"

Hvis du ønsker mer informasjon vedrørende løsningen, eller ønsker å komme med tilpasningsønsker, slik at det kan passe dine eller ditt selskaps operasjoner;  ta kontakt med Kartik Chadha (kartik.chadha@avinor.no) eller Avinor Kart og kunngjøring (aim@avinor.no).

Åpne aktiv AHP

Åpne fremtidsutgave