Opptak

Opptaket foregår i to faser. Fase én er tester som utføres ved et nærmere angitt sted. Søkere som passerer denne fasen, vil bli innkalt til et intervju for videre vurdering.

Egenskaper som vektlegges ved uttak:

  • Gode holdninger og samarbeidsevner

  • Gode logiske evner

  • God hukommelse

  • Nøyaktighet

  • Besluttsomhet

  • Romforståelse